pomiary elektryczne

Sprawdzenie instalacji elektrycznej – czy to konieczność ?

Przegląd instalacji elektrycznej, czy jest obowiązkowy ?

W polskich przepisach prawa budowlanego, ustawodawca nakłada na zarządcę budynku czy też lokalu lub innej nieruchomości obowiązek przeglądu stanu instalacji elektrycznej w okresach co 5 lat. Jest to obowiązek, a nie dochowanie go skutkować może nałożeniem na nas grzywny w kwocie nawet 5000 zł.. Pomijając skutki prawne jakie mogą nas spotkać, istotnym jest aby użytkowana przez nas instalacja elektryczna była  sprawna i bezpieczna. Aby to sprawdzić i mieć pewność, że nasza instalacja jest w 100% sprawna i nie grożą nam żadne przykre „niespodzianki”, warto wykonywać przeglądy instalacji elektrycznej w okresach częstszych niż pięć lat. Częstsze przeglądy uchronią nas przed zaskakującymi, nieprzyjemnymi zdarzeniami.

 

Kto może wykonywać przegląd instalacji elektrycznej ?

Przegląd instalacji elektrycznej, czyli wykonanie szeregu czynności sprawdzających jej stan należy wykonać przy pomocy wyspecjalizowanych mierników parametrów instalacji elektrycznych posiadających aktualne, coroczne badanie tych przyrządów pomiarowych – tak zwaną kalibrację. Taki sprzęt bo badań jest bardzo kosztowny i raczej nie trzymamy go w szufladzie z kombinerkami, więc nie trudno się domyślić, że jest on w posiadaniu jedynie wyspecjalizowanych elektryków zajmujących się na co dzień wykonywaniem pomiarów elektrycznych. I tylko elektryk z uprawnieniami może poświadczyć w protokołach z badań instalacji o tym czy dana instalacja jest sprawna czy też nie.

pomiary elektryczne

Brak pomiarów elektrycznych – skutki.

Jak już wyżej nadmieniłem, za brak aktualnych badań instalacji elektrycznej może nas spotkać surowa kara – nawet 5000 zł grzywny. Dodatkowo nie mamy pewności czy nie narażamy naszego zdrowia i życia użytkując wadliwą lub niesprawną instalację. Kolejnym zaskoczeniem może być fakt, że w przypadku np. pożaru naszej nieruchomości, który to może być spowodowany niesprawną instalacją elektryczną, ubezpieczyciel może zażądać od nas aktualnych badań instalacji elektrycznej. W przypadku gdy nie dysponujemy takimi dokumentami, ubezpieczyciel ma prawo do obniżenia należnego nam odszkodowania lub wstrzymania jego wypłaty. Tak więc regularne przeprowadzanie badań instalacji elektrycznej przez uprawnionego elektryka, który po wykonanych pomiarach przekaże nam dokumentację poświadczającą sprawność naszej instalacji, jest bardzo istotną rzeczą.

 

Jakie dokumenty poświadczą o sprawnej instalacji ?

Po wykonanych okresowych pomiarach elektrycznych lub odbiorowych, uprawniony elektryk powinien przekazać nam komplet dokumentów czyli:

– wyniki pomiarów z badania rezystancji izolacji przewodów

– wyniki pomiarów ze skuteczności zerowania obwodów

– protokół z badania wyłączników różnicowoprądowych (jeżeli są zainstalowane)

– kopię uprawnień elektrycznych E i D

– kopię aktualnych kalibracji przyrządów pomiarowych

Tylko posiadając wszystkie te dokumenty możemy mieć pewność, że nie grożą nam żadne konsekwencje prawne czy inne nieprzyjemności.

Po więcej informacji zapraszamy do odwiedzenia Twój elektryk Wrocław

 

Subscribe
Powiadom o
guest
0 komentarzy
Inline Feedbacks
View all comments