finea

Faktoring a forfaiting – porównanie. Poznaj różnice!

Aby firma mogła zachować swoją płynność finansową, może skorzystać z różnych metod finansowania. Czym są faktoring i forfaiting? Wyjaśniamy kluczowe różnice!

Na czym polega faktoring?

Faktoring, nazywany także finansowaniem faktur, jest usługą, w ramach której wystawca faktury może otrzymać za nie zaliczkę od firmy faktoringowej, czyli faktora. Zaliczka ta jest wypłacana nawet w kilka godzin po wystawieniu faktury – także w sytuacji, gdy ma ona wydłużony termin płatności.

Usługa faktoringu może być prowadzona z regresem albo bez regresu. Faktoring niepełny, czyli z regresem, zakłada, że wierzytelność stale należy do wystawcy faktury, natomiast faktoring pełny, czyli bez regresu, polega na sprzedaży tej wierzytelności faktorowi. Wobec tego w przypadku faktoringu pełnego można również pozbyć się ryzyka niewypłacalności klienta lub kontrahenta.

Na czym polega forfaiting?

Termin jak forfaiting jest powiązany z handlem międzynarodowym. Odnosi się on do skupu należności terminowych, które powstają na podstawie umów zawieranych między stronami.

W jego ramach dochodzi do cesji wierzytelności, czyli do przeniesienia praw do wierzytelności w zamian za określoną opłatę. Jest to zatem usługa analogiczna do faktoringu bez regresu.

Najczęściej forfaiting jest prowadzony na podstawie weksli albo akredytyw dokumentowych, które mają wydłużone terminy płatności.

Różnice między faktoringiem a forfaitingiem

Faktoring pełny i forfaiting pozwalają przedsiębiorcy na łatwiejsze prowadzenie biznesu, ponieważ zmniejszają one jego ryzyko i dają dostęp do szybkich środków. Czym zatem dokładnie różnią się te usługi?

W przypadku finansowania jak faktoring a forfaiting porównanie przygotowane przez nas wyjaśni najważniejsze kwestie:

1. Czas trwania umowy
Umowa faktoringowa jest zawierana jako terminowa albo bezterminowa, natomiast forfaiting prowadzony jest jednorazowo. W przypadku faktoringu finansowaniu może podlegać wtedy większa liczba wierzytelności naraz, natomiast przy forfaitingu tylko jedna.

2. Czas spłaty należności
Faktoring pozwala na sfinansowanie należności, których czas spłaty jest stosunkowo krótki, na przykład wynosi on do 210 dni. Z kolei forfaiting stosowany jest przy dłuższych terminach spłaty, na przykład wynoszących nawet 10 lat.

3. Rynek prowadzenia transakcji
Z faktoringu można skorzystać wtedy, gdy transakcja jest krajowa lub międzynarodowa, natomiast forfaiting dotyczy tylko transakcji międzynarodowych.

4. Regres finansowania
Forfaiting prowadzony jest bez regresu, natomiast faktoring z regresem lub bez niego.

5. Cena usługi
Faktoring jest tańszy od forfaitingu, ponieważ forfaiting jest powiązany z wyższym ryzykiem.

6. Wielkość firmy
Z faktoringu mogą korzystać praktycznie wszyscy przedsiębiorcy, także w sektorze MŚP. Z kolei forfaiting używany jest głównie przez duże firmy.

7. Ryzyko walutowe
Przy forfaitingu można je wyeliminować, natomiast faktoring jedynie zmniejsza to ryzyko.

Subscribe
Powiadom o
guest
0 komentarzy
Inline Feedbacks
View all comments